Ενημερωτική Ημερίδα για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Ενημερωτική Ημερίδα για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε υβριδικά με μεγάλη επιτυχία η «Ενημερωτική Ημερίδα για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

Στην ημερίδα, συζητήθηκαν η Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Η λειτουργία και ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ στο νέο θεσμικό πλαίσιο και οι εμπειρίες των Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΠΑΔΑ, που έχουν ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία επιτόπιου ελέγχου από τους Εμπειρογνώμονες για την Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.  

Σημαντική ήταν η παρουσία της Γενικής Διευθύντριας της ΕΘΑΑΕ κας Μπέστα, όπου σε συνεργασία με την Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας ΠΑΔΑ κας Παπαγεωργίου,  συμμετείχαν σε εποικοδομητική  συζήτηση, σχετικά με την Πρόσκληση Πιστοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Επίτιμοι προσκεκλημένοι και Ομιλητές ήταν οι:

  • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κος Σαριαννίδης Νικόλαος 
  • κα Αθανασιάδου Χρυσούλα ΜΟΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας 
  • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Πανεπιστήμιου Πατρών κος Μαντζαβίνος Διονύσιος και 
  • κος Νικόλαος Τσέλιος, Καθηγητής τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Πανεπιστημίου Πατρών

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την  ημερίδα  μέσω μαγνητοσκόπησης, στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=BkvcKXqhzbg

Παρουσιάσεις Ομιλητών
Όνομα Παρουσίαση
Γιοβάνης Απόστολος, Καθηγητής Παρουσίαση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Γεώργιος Γιόφτσος, Καθηγητής Παρουσίαση Τμήματος Φυσικοθεραπεία
Καββαδίας Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής Πιστοποίηση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
Καλαντώνης Πέτρος, Καθηγητής Παρουσίαση Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού
Μαντζαβίνος – Τσέλιος (Πανεπιστήμιο Πατρών) Ψηφιακό εργαλείο “Αλεξάνδρεια” : Δυνατότητες Δυνατότητες και Προοπτικές
Μπέστα Χριστίνα (ΕΘΑΑΕ) Η ΜΟΔΙΠ στο νέο θεσμικό πλαίσιο των ΑΕΙ
Κυριάκης – Μπιτζάρος Ευστάθιος, Καθηγητής Παρουσίαση Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Παπαγεωργίου Ευσταθία, Καθηγήτρια Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής –
Η λειτουργία και ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ
Παπαγεωργίου Ευσταθία, Καθηγήτρια Πιστοποίηση ΠΜΣ ΠΑΔΑ
Πετρόγιαννης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παρουσίαση Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Σαριαννίδης Νικόλαος, Αθανασιάδου Χρύσα
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας)
Προετοιμασία Φακέλων Πιστοποίησης ΠΜΣ
Τσάτσαρης Ανδρέας, Καθηγητής Παρουσίαση Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής