Συγκριτικά Στοιχεία Βάσεων & Αριστείας Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια – Πανελλήνιες 2020 (ΓΕΛ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (Μ.Ο.) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (Μ.Ο.)
ΑΠΘ 41 18401 13746
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 9 14806 9289
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 31 14487 9005
ΔΠΘ 20 16386 11093
ΕΚΠΑ 41 17835 12939
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 11 13657 7720
ΕΜΠ 9 18748 16418
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 10 15455 8204
ΟΠΑ 8 18434 15688
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 18 13856 6365
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 15977 11528
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 21 14451 8202
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 35 15433 10691
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22 16205 11198
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 17 17487 11335
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 9 18731 15167
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 35 15608 10451
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 10 17813 14912
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 22 15082 8936
ΠΑΝΤΕΙΟ 9 18059 15093
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 5 16803 9742
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 4 14938 12938
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΜΠ 18748 9
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 18731 9
ΟΠΑ 18434 8
ΑΠΘ 18401 41
ΠΑΝΤΕΙΟ 18059 9
ΕΚΠΑ 17835 41
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 17813 10
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 17487 17
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 16803 5
ΔΠΘ 16386 20
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16205 22
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15977 26
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 15608 35
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 15455 10
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 15433 35
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 15082 22
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 14938 4
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 14806 9
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 14487 31
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 14451 21
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 13856 18
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 13657 11

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΜΠ 16418 9
ΟΠΑ 15688 8
ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. 15167 9
ΠΑΝΤΕΙΟ 15093 9
ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ 14912 10
ΑΠΘ 13746 41
ΕΚΠΑ 12939 41
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ 12938 4
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 11528 26
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 11335 17
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 11198 22
ΔΠΘ 11093 20
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 10691 35
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 10451 35
ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 9742 5
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. 9289 9
ΔΙ.ΠΑ.Ε. 9005 31
ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ 8936 22
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 8204 10
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. 8202 21
ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 7720 11
ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ 6365 18
ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ
ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 90 17250 12925
ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 90 14575 10225
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 261 16625 13150
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 155 20240 8335
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 151 13275 9825
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 292 14875 12125
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 241 18445 11135
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 87 14975 12675
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 98 14700 9975
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 90 18050 13775
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 84 17675 9910
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 220 15625 10700
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 90 18150 16500
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 160 16350 12350
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 85 16850 12425
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 84 15825 13000
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 262 15050 9900
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 191 16500 13975
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 76 12025 8775
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 122 15900 12500
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 76 16275 12200
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 160 14675 11425
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 165 13075 9975
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 61 13585 5585
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 95 17575 15025
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 82 17250 11350
ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (Μ.Ο.) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (Μ.Ο.)
ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 151 13275 9825
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 963 16608 12543
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 185 14838 11325
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 691 16755 13160
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 382 17188 8795
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1196 15034 11378