Ανακοινώσεις

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών στο Πανεπιστήμιο...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο Πανεπιστήμιο...

Πρόσκληση ΕΘΑΑΕ Πρότυπο ΠΜΣ 2023 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Πιστοποίηση ΠΜΣ 2023...

Ο Πρόεδρος της ΕΘ.Α.Α.Ε. Π. Μήτκας απένειμε τις Πιστοποιήσεις Ποιότητας σε 17 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΠΑ.Δ.Α Σε εκδήλωση με θέμα...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σας...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής στο...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σας...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σας...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαιευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σας ενημερώνουμε...

Επίσκεψη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής...