Στρατηγικός Προγραμματισμός Πα.Δ.Α.

Στρατηγικός Προγραμματισμός Πα.Δ.Α. (pdf)