Πρότυπο Ποιότητας για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ

Πρότυπο Ποιότητας για την πιστοποίηση νέων ΠΠΣ (pdf)