Στατιστικά αποτελέσματα αξιολόγησης από τους Φοιτητές ΕΑΡ 2020

1. Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς;

1. Οι στόχοι του θεωρητικού μαθήματος ήταν σαφείς;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1457 4,1
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 648 4,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3527 4,2
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 572 3,8
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2070 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 967 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 885 3,8
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 793 4,1
Τμήμα Εργοθεραπείας 631 4,1
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 586 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 240 3,8
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1029 4,3
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1337 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 724 4,1
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 363 3,5
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 722 3,7
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 703 3,5
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1521 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 757 3,7
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 671 4,1
Τμήμα Νοσηλευτικής 1904 4,2
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 937 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,5
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1138 4,1
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 271 4,2

2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;

2. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του μαθήματος;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1446 4,1
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 643 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3498 4,2
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 566 3,8
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2041 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 959 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 877 3,9
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 787 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 622 4,0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 584 4,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 231 3,9
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1020 4,3
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1318 4,2
Τμήμα Μαιευτικής 721 4,1
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 356 3,7
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 709 3,8
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 703 3,6
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1497 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 741 3,8
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 661 4,2
Τμήμα Νοσηλευτικής 1894 4,2
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 919 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,6
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1141 4,1
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 264 4,1

3. Βαθμολογήστε την οργάνωση του μαθήματος

3. Βαθμολογήστε την οργάνωση του μαθήματος 
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1442 4,1
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 643 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3502 4,1
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 566 3,8
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2028 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 957 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 874 3,8
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 789 3,9
Τμήμα Εργοθεραπείας 627 4,1
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 587 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 238 3,7
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1013 4,3
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1305 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 712 3,9
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 357 3,4
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 708 3,7
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 705 3,2
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1494 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 754 3,6
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 664 4,0
Τμήμα Νοσηλευτικής 1888 4,2
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 918 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,8
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1143 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 269 4,2

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;

4. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέματος;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1420 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 623 4,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3457 4,0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 544 3,6
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2003 4,1
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 940 4,1
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 868 3,7
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 777 3,9
Τμήμα Εργοθεραπείας 617 3,9
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 567 3,9
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 238 3,6
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1001 4,2
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1298 4,0
Τμήμα Μαιευτικής 702 4,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 349 3,4
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 702 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 688 3,2
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1442 3,8
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 735 3,6
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 649 3,9
Τμήμα Νοσηλευτικής 1852 4,1
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 902 4,1
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,5
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1129 3,9
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 265 4,0

5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (``σύγγραμμα``, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως;

5. Τα εκπαιδευτικά βοηθήματα (“σύγγραμμα”, σημειώσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 633 0,5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 594 0,4
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 356 0,6
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 704 0,5
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1533 0,4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 915 0,6
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 38 0,6
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0

6. Πόσο ικανοποιητικό/-ά βρίσκεται το/-α διανεμόμενο/-α βιβλίο/α(σύγγραμμα/-τα);

6. Πόσο ικανοποιητικό/-ά βρίσκεται το/-α διανεμόμενο/-α βιβλίο/α(σύγγραμμα/-τα);
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 988 3,5
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 425 3,4
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 2508 3,7
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 381 3,4
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1502 3,4
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 728 3,7
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 610 3,3
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 640 3,6
Τμήμα Εργοθεραπείας 465 3,4
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 460 3,4
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 200 3,3
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 480 3,4
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1112 3,6
Τμήμα Μαιευτικής 528 3,6
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 285 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 594 3,4
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 567 3,1
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1224 3,4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 547 3,2
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 477 3,3
Τμήμα Νοσηλευτικής 1481 3,8
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 764 3,7
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 28 2,8
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 882 3,7
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 222 3,6

7. Παρέχονται επιπρόσθετες σημειώσεις;

7. Παρέχονται επιπρόσθετες σημειώσεις; 
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 631 0,8
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 604 0,7
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 358 0,7
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 723 0,7
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1526 0,8
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 921 0,9
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 38 0,9
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0

7α. Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους

7α.  Εάν ναι, βαθμολογήστε την επάρκειά τους 
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1189 3,9
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 534 4,1
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 2977 4,1
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 372 3,9
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1706 4,1
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 713 4,1
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 714 3,9
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 703 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 532 4,1
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 419 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 183 3,7
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 889 4,2
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1146 4,0
Τμήμα Μαιευτικής 576 4,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 290 3,5
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 605 3,7
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 584 3,5
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1303 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 552 3,7
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 644 4,1
Τμήμα Νοσηλευτικής 1621 4,2
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 850 4,3
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 34 4,4
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 941 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 205 4,0

8. Βαθμολογήστε τη διαθεσιμότητα της επιπρόσθετης βιβλιογραφίας στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος

8. Βαθμολογήστε τη διαθεσιμότητα της επιπρόσθετης βιβλιογραφίας στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 623 2,8
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 300 3,6
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 1531 3,3
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 201 3,2
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1149 3,1
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 437 3,3
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 373 3,2
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 441 3,3
Τμήμα Εργοθεραπείας 229 2,6
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 294 3,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 85 2,7
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 387 3,0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 654 3,2
Τμήμα Μαιευτικής 312 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 108 2,9
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 414 3,0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 321 3,1
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 711 3,1
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 307 2,9
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 304 3,3
Τμήμα Νοσηλευτικής 972 3,5
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 368 3,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 17 3,4
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 511 3,3
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 131 3,1

9. Προαπαιτούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος;

9. Προαπαιτούνται γνώσεις από άλλα μαθήματα για την παρακολούθηση του μαθήματος;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 631 0,4
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 602 0,6
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 359 0,7
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0,0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 723 0,6
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1520 0,7
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 912 0,7
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 38 0,6
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0

9α. Εάν ναι, καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα;

9α. Εάν ναι, καλύπτονται από άλλα διδαχθέντα μαθήματα;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 831 3,6
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 327 3,6
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 2495 3,6
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 411 3,4
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1398 3,5
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 482 3,5
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 649 3,3
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 653 3,6
Τμήμα Εργοθεραπείας 382 3,2
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 413 3,3
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 147 3,4
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 569 3,5
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 906 3,6
Τμήμα Μαιευτικής 470 3,6
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 275 3,4
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 463 3,0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 493 3,3
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1153 3,4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 496 3,5
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 552 3,5
Τμήμα Νοσηλευτικής 1477 3,7
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 650 3,7
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 29 4,0
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 893 3,6
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 213 3,6

10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;

10. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1435 3,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 628 3,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3457 3,3
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 554 3,1
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2025 3,4
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 949 3,1
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 870 3,3
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 768 3,2
Τμήμα Εργοθεραπείας 624 3,2
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 577 3,3
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 233 3,3
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1007 3,1
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1296 3,4
Τμήμα Μαιευτικής 714 3,1
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 355 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 704 3,2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 682 3,3
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1485 3,5
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 744 3,3
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 650 3,5
Τμήμα Νοσηλευτικής 1880 3,3
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 896 3,3
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 2,9
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1132 3,4
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 267 3,2

11. Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης φροντιστηριακών μαθημάτων για το συγκεκριμένο μάθημα;

11. Υπάρχει ανάγκη οργάνωσης φροντιστηριακών μαθημάτων για το συγκεκριμένο μάθημα;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 614 0,1
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 598 0,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 359 0,2
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 708 0,4
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1528 0,2
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 902 0,1
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 0,1
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0

12. Αξιολογήστε τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης

12. Αξιολογήστε τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας για την κάλυψη της ύλης
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1396 3,4
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 635 3,5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3424 3,4
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 541 3,2
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2018 3,5
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 927 3,4
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 858 3,3
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 755 3,3
Τμήμα Εργοθεραπείας 623 3,2
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 567 3,5
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 234 3,0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1008 3,4
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1297 3,5
Τμήμα Μαιευτικής 700 3,2
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 338 3,0
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 699 3,3
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 671 3,1
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1482 3,3
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 737 3,1
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 657 3,3
Τμήμα Νοσηλευτικής 1856 3,3
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 880 3,4
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 3,5
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1119 3,3
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 265 3,5

13. Υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια βαθμολόγησης;

13. Υπάρχει διαφάνεια στα κριτήρια βαθμολόγησης;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 696 3,7
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 437 4,1
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 1459 3,8
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 389 3,6
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1308 3,9
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 447 3,9
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 235 3,5
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 287 3,8
Τμήμα Εργοθεραπείας 242 3,7
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 402 3,8
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 161 3,8
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 184 3,9
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 563 3,9
Τμήμα Μαιευτικής 227 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 200 3,4
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 514 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 488 3,0
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1099 3,7
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 397 3,5
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 264 3,9
Τμήμα Νοσηλευτικής 795 3,8
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 658 4,0
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 30 4,0
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 359 3,8
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 224 3,8

14. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;

14. Το θέμα δόθηκε εγκαίρως;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 824 4,1
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 458 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 1551 4,1
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 466 4,0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1421 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 530 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 261 3,8
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 297 3,8
Τμήμα Εργοθεραπείας 291 4,1
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 463 4,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 185 4,0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 197 3,8
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 626 4,0
Τμήμα Μαιευτικής 266 4,1
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 200 3,7
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 529 3,8
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 484 3,2
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1182 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 419 3,8
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 284 4,1
Τμήμα Νοσηλευτικής 869 4,0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 714 4,3
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 4,5
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 395 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 239 4,4

15. Το διαθέσιμο ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη κρίθηκε επαρκές;

15. Το διαθέσιμο ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη κρίθηκε επαρκές;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 507 3,1
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 237 3,5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 970 3,5
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 202 3,3
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 934 3,3
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 277 3,6
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 153 3,3
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 248 3,4
Τμήμα Εργοθεραπείας 153 2,9
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 288 3,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 71 2,9
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 127 3,0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 406 3,2
Τμήμα Μαιευτικής 161 3,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 97 2,6
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 372 3,2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 296 2,7
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 677 3,2
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 227 3,1
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 189 3,3
Τμήμα Νοσηλευτικής 587 3,6
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 374 3,7
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 18 3,6
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 248 3,4
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 131 3,3

16. Υπήρχε καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/-ουσα;

16. Υπήρχε καθοδήγηση από τον/την διδάσκοντα/-ουσα;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 884 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 468 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 1668 3,9
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 463 3,8
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1458 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 545 4,3
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 295 3,6
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 332 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 321 3,9
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 459 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 189 3,6
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 236 4,0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 665 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 278 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 212 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 534 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 502 3,0
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1214 3,8
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 451 3,5
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 314 4,0
Τμήμα Νοσηλευτικής 947 4,0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 736 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 38 4,8
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 435 3,8
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 238 4,2

17. Τα σχόλια του/της διδάσκοντος/-ουσας ήταν εποικοδομητικά;

17. Τα σχόλια του/της διδάσκοντος/-ουσας ήταν εποικοδομητικά;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 879 4,1
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 459 4,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 1615 4,0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 450 3,7
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1461 4,1
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 541 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 288 3,6
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 341 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 313 4,0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 476 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 187 3,6
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 233 4,1
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 662 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 268 3,4
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 207 3,2
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 529 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 494 3,0
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1216 3,7
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 448 3,5
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 316 4,0
Τμήμα Νοσηλευτικής 916 4,0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 747 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 37 4,7
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 428 3,9
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 240 4,2

18. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;

18. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 515 0,5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 518 0,8
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 251 0,3
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0,0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 595 0,2
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1325 0,4
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 793 0,5
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 0,8
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0

19. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;

19. Η συγκεκριμένη εργασία σας βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριμένο θέμα;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 804 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 430 4,1
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 1468 3,9
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 457 3,7
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1356 4,0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 485 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 238 3,5
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 285 3,9
Τμήμα Εργοθεραπείας 283 3,9
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 451 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 152 3,9
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 158 3,8
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 546 3,9
Τμήμα Μαιευτικής 261 3,6
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 189 3,3
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 503 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 485 3,2
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1154 3,8
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 420 3,7
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 279 4,1
Τμήμα Νοσηλευτικής 817 3,9
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 710 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 4,4
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 376 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 242 4,0

20. Βαθμολογήστε τη μεταδοτικότητα του/της διδάσκοντα/-ουσας

20. Βαθμολογήστε τη μεταδοτικότητα του/της διδάσκοντα/-ουσας
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1426 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 640 4,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3472 4,0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 560 3,7
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2029 4,1
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 951 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 869 3,6
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 750 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 625 4,0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 581 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 235 3,5
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 995 4,3
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1316 4,0
Τμήμα Μαιευτικής 718 3,9
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 354 3,2
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 706 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 711 3,1
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1488 3,7
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 740 3,4
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 666 3,9
Τμήμα Νοσηλευτικής 1878 4,1
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 915 4,1
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 4,4
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1132 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 269 4,1

21. Βαθμολογήστε τη συνέπεια του/της διδάσκοντα/-ουσας στις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. (Παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, κλπ)

21. Βαθμολογήστε τη συνέπεια του/της διδάσκοντα/-ουσας στις εκπαιδευτικές του/της υποχρεώσεις. (Παρουσία στα μαθήματα, έγκαιρη διόρθωση εργασιών, ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές, κλπ)
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1424 4,3
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 637 4,5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3464 4,3
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 565 4,0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2021 4,4
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 941 4,4
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 865 4,0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 740 4,2
Τμήμα Εργοθεραπείας 623 4,4
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 577 4,3
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 236 3,9
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 991 4,6
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1311 4,3
Τμήμα Μαιευτικής 715 4,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 356 3,9
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 702 3,9
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 708 3,5
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1487 4,1
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 739 3,8
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 667 4,4
Τμήμα Νοσηλευτικής 1875 4,3
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 912 4,3
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 4,9
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1133 4,4
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 270 4,4

22. Βαθμολογήστε το κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές/-τριες. (Προθυμία στην απάντηση ερωτήσεων, διαθεσιμότητα διδάσκοντος/-ουσας κλπ)

22. Βαθμολογήστε το κλίμα συνεργασίας με τους φοιτητές/-τριες. (Προθυμία στην απάντηση ερωτήσεων, διαθεσιμότητα διδάσκοντος/-ουσας κλπ)
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1435 4,2
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 637 4,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3476 4,2
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 566 3,9
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2021 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 945 4,3
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 848 3,8
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 748 4,1
Τμήμα Εργοθεραπείας 624 4,2
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 575 4,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 227 3,9
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 998 4,4
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1301 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 721 4,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 359 3,5
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 703 3,7
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 699 3,4
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1488 4,0
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 739 3,7
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 664 4,3
Τμήμα Νοσηλευτικής 1885 4,3
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 911 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,6
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1129 4,2
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 267 4,2

23. Βαθμολογήστε την οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης

23. Βαθμολογήστε την οργάνωση στην παρουσίαση της ύλης
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1423 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 632 4,2
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3478 4,1
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 563 3,8
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2017 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 944 4,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 861 3,8
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 743 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 631 4,1
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 575 4,0
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 236 3,8
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 992 4,3
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1303 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 714 4,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 355 3,4
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 701 3,7
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 701 3,3
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1490 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 746 3,6
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 666 4,0
Τμήμα Νοσηλευτικής 1883 4,2
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 924 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,8
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1135 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 267 4,2

24. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;

24. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείμενο του μαθήματος;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1429 3,9
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 628 4,0
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3434 3,8
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 560 3,6
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2014 3,9
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 941 4,0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 847 3,4
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 736 3,9
Τμήμα Εργοθεραπείας 621 3,9
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 574 3,9
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 236 3,4
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 993 4,2
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1290 3,8
Τμήμα Μαιευτικής 721 3,7
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 358 3,0
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 695 3,4
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 695 3,0
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1479 3,5
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 737 3,3
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 658 3,8
Τμήμα Νοσηλευτικής 1855 4,0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 912 4,0
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,4
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1136 3,8
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 266 4,0

25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές/-τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους;

25. Ενθαρρύνει τους φοιτητές/-τριες να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις έτσι ώστε να αναπτύξουν την κρίση τους;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1425 4,2
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 623 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3418 4,1
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 558 3,9
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2015 4,2
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 943 4,3
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 849 3,8
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 740 4,1
Τμήμα Εργοθεραπείας 623 4,2
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 567 4,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 231 3,8
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 978 4,5
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1282 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 716 3,9
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 356 3,5
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 699 3,7
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 692 3,4
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1474 3,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 737 3,7
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 652 4,2
Τμήμα Νοσηλευτικής 1868 4,3
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 905 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 4,7
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1129 4,1
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 267 4,2

26. Χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην εμπέδωση του μαθήματος; (Χρήση προβολικών μηχανημάτων στις παραδόσεις, παράδοση ασκήσεων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, χρήση ιστοσελίδας μαθήματος κλπ)

26. Χρησιμοποιεί Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην εμπέδωση του μαθήματος; (Χρήση προβολικών μηχανημάτων στις παραδόσεις, παράδοση ασκήσεων μέσω πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης, χρήση ιστοσελίδας μαθήματος κλπ)
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1368 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 617 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3340 4,1
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 541 3,9
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1961 4,1
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 893 4,0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 823 3,7
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 709 4,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 593 4,2
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 565 4,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 224 4,0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 933 4,2
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1234 4,1
Τμήμα Μαιευτικής 708 4,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 340 3,7
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 682 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 691 3,5
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1443 4,0
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 722 3,7
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 626 4,1
Τμήμα Νοσηλευτικής 1838 4,2
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 895 4,2
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 38 4,3
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1093 4,0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 250 4,2

27. Πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις διαλέξεις;

27. Πόσο τακτικά παρακολουθείτε τις διαλέξεις;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1445 4,4
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 634 4,3
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3484 4,4
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 560 4,5
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2047 4,3
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 961 4,3
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 852 4,0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 755 4,4
Τμήμα Εργοθεραπείας 631 4,6
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 568 4,4
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 232 4,4
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1016 4,2
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1311 4,2
Τμήμα Μαιευτικής 713 4,3
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 347 4,4
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 695 4,2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 683 4,1
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1493 4,1
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 728 4,5
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 653 4,4
Τμήμα Νοσηλευτικής 1865 4,4
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 910 4,4
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,8
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1132 4,5
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 266 4,5

28. Κατά πόσο κατανοείτε τις διδασκόμενες έννοιες;

28. Κατά πόσο κατανοείτε τις διδασκόμενες έννοιες;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1440 4,0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 640 3,9
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3470 3,8
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 559 3,9
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2047 3,8
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 952 4,1
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 856 3,6
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 745 3,9
Τμήμα Εργοθεραπείας 627 3,9
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 573 4,1
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 235 3,6
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 1011 3,9
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1302 3,7
Τμήμα Μαιευτικής 715 3,9
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 351 3,6
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 701 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 676 3,5
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1465 3,5
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 744 3,6
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 649 3,7
Τμήμα Νοσηλευτικής 1863 4,1
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 905 4,0
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 4,2
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1125 3,8
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 271 4,1

29. Ανταποκρίνεστε στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις;

29. Ανταποκρίνεστε στις γραπτές εργασίες/ασκήσεις;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 623 0,7
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 585 0,8
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 339 0,8
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0,0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 702 0,8
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1496 0,8
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 887 0,9
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 39 1,0
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0

30. Πόσες ώρες μελέτης αφιερώνετε εβδομαδιαία για τη μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος;

30. Πόσες ώρες μελέτης αφιερώνετε εβδομαδιαία για τη μελέτη του συγκεκριμένου μαθήματος;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1302 1,8
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 599 2,0
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3135 1,9
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 504 2,6
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 1931 1,9
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 852 2,0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 763 2,0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 676 2,0
Τμήμα Εργοθεραπείας 545 2,0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 557 2,9
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 225 2,2
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 857 1,8
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1200 2,0
Τμήμα Μαιευτικής 669 2,0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 317 2,2
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 663 2,2
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 642 2,2
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1413 2,3
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 724 2,1
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 620 2,1
Τμήμα Νοσηλευτικής 1755 2,0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 891 2,3
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 34 2,4
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1033 2,1
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 259 2,6

31. Πόσες ώρες πιστεύετε ότι πρέπει να αφιερώσετε κατά την περίοδο των εξετάσεων για την επιτυχή εξέτασή σας στο συγκεκριμένο μάθημα;

31. Πόσες ώρες πιστεύετε ότι πρέπει να αφιερώσετε κατά την περίοδο των εξετάσεων για την επιτυχή εξέτασή σας στο συγκεκριμένο μάθημα;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 1375 3,5
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 607 3,5
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 3437 3,8
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 481 3,5
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 2021 3,6
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 900 3,2
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 840 4,0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 718 3,6
Τμήμα Εργοθεραπείας 602 4,0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 563 3,8
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 227 3,5
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 975 3,9
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 1287 3,7
Τμήμα Μαιευτικής 709 3,8
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 334 3,5
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 688 3,6
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 667 3,4
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1459 3,6
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 735 3,6
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 656 3,8
Τμήμα Νοσηλευτικής 1855 3,8
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 905 3,3
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 26 3,5
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 1121 3,9
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 257 3,4

32. Θα εξεταστείτε στο μάθημα για πρώτη φορά;

32. Θα εξεταστείτε στο μάθημα για πρώτη φορά;
Τμήμα Δείγμα ΜΟ
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 0 0
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης 631 0,9
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών 0 0
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 0 0
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 0 0
Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού 0 0
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 0 0
Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών 0 0
Τμήμα Εργοθεραπείας 0 0
Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής 591 0,8
Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 0 0
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 0 0
Τμήμα Μαιευτικής 0 0
Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής 364 0,9
Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής 0 0,0
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 706 0,8
Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 1543 0,9
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 0 0
Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών 0 0
Τμήμα Νοσηλευτικής 0 0
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 918 0,9
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 40 0,9
Τμήμα Φυσικοθεραπείας 0 0
Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών 0 0