Πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α.

Πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α.

Ενημερώνουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα ότι κατά το χρονικό διάστημα από 30/11/2020 έως 04/12/2020 έλαβε χώρα η διαδικασία πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η πιστοποίηση διενεργήθηκε από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ) που συγκροτήθηκε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για τον σκοπό αυτό.

Αναμένεται η τελική έκθεση πιστοποίησης για το Ίδρυμά μας.

Δείτε το πρόγραμμα της αξιολόγησης