Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Εκπρόσωποι ΔΕΠ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΘ.
ΣΚΑΝΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΑΘ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘ.

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι ΔΠ
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Φοιτητών
Δεν έχουν οριστεί

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Εκπρόσωποι ΔΕΠ
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, ΚΑΘ.
ΚΙΚΕΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΑΝ. ΚΑΘ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΝ. ΚΑΘ.

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι ΔΠ
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Φοιτητών
Δεν έχουν οριστεί