Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Μέλη ΟΜΕΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΠΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Λέκτρορας

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Μέλη ΟΜΕΑ
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΑΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
ΦΟΥΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής