Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας

Μέλη ΟΜΕΑ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Καθηγήτρια
ΣΚΑΝΑΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Καθηγήτρια
ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Μέλη ΟΜΕΑ
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής
ΠΑΤΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
ΣΕΡΓΕΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής
ΦΟΥΣΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής