Ενημερωτική Συνάντηση στις 6-9-2021 για θέματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Π.Π.Σ.

Ενημερωτική Συνάντηση στις 6-9-2021 για θέματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Π.Π.Σ.

Τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Συνάντηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τους Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για θέματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Π.Π.Σ., με τη συμμετοχή του Πρύτανη του Ιδρύματος.

Δείτε την Παρουσίαση (σε μορφή pdf) με τίτλο “Διαδικασίες Αξιολόγησης & Πιστοποίησης ΠΠΣ 2021