Πιστοποίηση Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πιστοποίηση Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πιστοποίηση Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, υποβλήθηκαν, εμπρόθεσμα, στην ΕΘ.Α.Α.Ε.

οι πλήρεις φάκελοι Πιστοποίησης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των 26 Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπως προέβλεπε η Πρόσκληση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και μίας (1) πρότασης για το Τμήμα που βρισκόταν σε αναστολή προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να ολοκληρωθεί η διαδικασία Πιστοποίησής τους.

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αναφοράς προετοιμάστηκαν, ελέγχθηκαν και υποβλήθηκαν εικοσιέξι (26)  προτάσεις για Πιστοποίηση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) και μίας (1) πρότασης για το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, που βρισκόταν σε αναστολή:

 1. ΠΠΣ Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας      
 2. ΠΠΣ Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
 3. ΠΠΣ Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία         
 4. ΠΠΣ Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης          
 5. ΠΠΣ Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων     
 6. ΠΠΣ Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού
 7. ΠΠΣ Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας
 8. ΠΠΣ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 9. ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 10. ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών
 11. ΠΠΣ Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών       
 12. ΠΠΣ Τμήματος Εργοθεραπείας        
 13. ΠΠΣ Τμήματος Μαιευτικής
 14. ΠΠΣ Τμήματος Νοσηλευτικής
 15. ΠΠΣ Τμήματος Φυσικοθεραπείας
 16. ΠΠΣ Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 17. ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής
 18. ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής
 19. ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
 20. ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 21. ΠΠΣ Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
 22. ΠΠΣ Τμήματος Ναυπηγών Μηχανικών
 23. ΠΠΣ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
 24. ΠΠΣ Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας
 25. ΠΠΣ Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής
 26. ΠΠΣ Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
 27. ΠΠΣ Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος υποστήριξε τις ΟΜ.Ε.Α. των προαναφερθέντων Ακαδημαϊκών Τμημάτων στη σύνταξη των προτάσεων για την Πιστοποίηση των Π.Π.Σ. τους και προχώρησε, μέσω των μελών της, στον πλήρη έλεγχο του εκάστοτε φακέλου και σε σχετική εισήγηση.

Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι προσηλωμένα στην ποιοτική διδασκαλία και έχουν σκοπό τη διαρκή προσαρμογή τους στις συνεχείς επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις με σκοπό τη δημιουργία της επόμενης γενιάς επιστημόνων, που θα είναι εφοδιασμένοι και εφοδιασμένες με προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να ενταχθούν στην επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, να συμβάλλουν στην έρευνα και να συμμετάσχουν ανταγωνιστικά στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά εργασίας.