Η ΜΟΔΙΠ τώρα και στα social media

Η ΜΟΔΙΠ τώρα και στα social media

Η Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με μεγάλη χαρά σας ενημερώνει για την έναρξη της ενεργού παρουσίας της στα κοινωνικά δίκτυα και συγκεκριμένα στις πλατφόρμες facebook και Instagram. Σας προσκαλούμε να τις επισκεφτείτε και να γίνετε κοινωνοί της αδιάλειπτης προσπάθειας που πραγματοποιείται για συνεχή βελτίωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί στο facebook ομάδα που αφορά το Έργο ΜΟΔΙΠ του ΠΑΔΑ (Κ/Ε 80976) με Κωδικό ΟΠΣ: 5094897, στην οποία θα γνωστοποιούνται ανακοινώσεις σχετικά με ημερίδες που οργανώνονται για το ακαδημαϊκό έτος, ενημερώσεις και όποια άλλη ενέργεια περιλαμβάνεται στο έργο.

 

Παρακάτω παρατίθενται οι ενεργοί σύνδεσμοι για τη σύνδεσή σας:

Facebook σελίδα ΜΟΔΙΠ

Facebook ομάδα Έργο ΜΟΔΙΠ του ΠΑΔΑ (Κ/Ε 80976)

Instagram σελίδα ΜΟΔΙΠ

 

Θα χαρούμε πολύ να μας ακολουθήσετε στις παραπάνω σελίδες προκειμένου να ενημερώνεστε τόσο για τα δρώμενα της ΜΟΔΙΠ ΠΑΔΑ, όσο και για τις ενέργειες της.