Δελτίο Τύπου Ενημερωτικής Ημερίδας για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δελτίο Τύπου Ενημερωτικής Ημερίδας για την Διασφάλιση της Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022 στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης Αρχαίου Ελαιώνα Πανεπιστήμιου ∆υτικής Αττικής, καθώς και με ηλεκτρονική σύνδεση (υβριδικά), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η «Ενημερωτική Ημερίδα για την διασφάλιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Την υβριδική ημερίδα άνοιξε η κα. Παπαγεωργίου Ευσταθία, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, πρόεδρος ΜΟΔΙΠ ΠΑΔΑ μαζί με χαιρετισμό από τους κ. Καλδή Παναγιώτη, Πρύτανης Παν. Δυτικής Αττικής, κ. Καλδέλλη Ιωάννη, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης Παν. Δυτικής Αττικής, κα. Πάντζιου Γραμματή, Αντιπρύτανις Διοικητικών Υποθέσεων Παν. Δυτικής Αττικής.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας έγινε αναφορά για την «Διασφάλιση Ποιότητας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής –Η λειτουργία και ο ρόλος της ΜΟΔΙΠ» από την κα. Παπαγεωργίου Ευσταθία και «Η ΜΟΔΙΠ στο νέο θεσμικό πλαίσιο των Α.Ε.Ι.» από την κα. Μπέστα Χριστίνα, Γενική Διευθύντρια Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες των Προέδρων Ακαδημαϊκών Τμημάτων ΠΑΔΑ, που έχουν ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία επιτόπιου ελέγχου από τους Εμπειρογνώμονες για την Πιστοποίηση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τους κ. Γιόφτσο Γεώργιο, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑ.Δ.Α., τον κ. Γιοβάνη Απόστολο, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑ.Δ.Α., την κα. Φασόη Γεωργία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής ΠΑ.Δ.Α., τον κ. Μπιτζάρο Ευστάθιο, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών, τον κ. Πετρογιάννη Κωνσταντίνο, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στη Πρώιμη Παιδική Ηλικία, τον κ. Καλαντώνη Πέτρο, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και τον κ. Τσάτσαρη Ανδρέα, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τον κ. Καββαδία Κοσμά, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΑ.Δ.Α σχετικά με τη Διεθνή Πιστοποίηση των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών του Παν. Δυτικής Αττικής.

Στο δεύτερο μέρος έγινε αναφορά σχετικά με την Οργάνωση της πιστοποίησης των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από τον κ. Σαριαννίδη Νικόλαο, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Παν. Δυτικής Μακεδονίας και την κα. Αθανασιάδου Χρυσούλα, ΜΟΔΙΠ Παν. Δυτικής Μακεδονίας. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στο «Ψηφιακό εργαλείο “Αλεξάνδρεια”: Δυνατότητες και Προοπτικές» ο κ. Μαντζαβίνος Διονύσιος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών  Θεμάτων  Πανεπιστημίου Πατρών και ο κ.Τσέλιος Νικόλαος, Καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με τη «Πιστοποίηση ΠΜΣ ΠΑΔΑ» από την κα. Παπαγεωργίου Ευσταθία.

Η υβριδική ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε, έκλεισε σε ευχάριστο και οικείο κλίμα ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών στα πεδία αναφοράς των Πιστοποιήσεων των Προπτυχιακών και των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου