Διαδικτυακή Διημερίδα Με Τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π»

Διαδικτυακή Διημερίδα Με Τίτλο «Διασφάλιση Ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙ-ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟ.ΔΙ.Π»

Ολοκληρώθηκε τη Πέμπτη 4 Νοεμβρίου η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙ-ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟ.ΔΙ.Π» που διοργανώθηκε από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου την Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.

Η οργάνωση της Δι-ημερίδας αποτελεί ακόμα ένα δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Ελληνικών Α.Ε.Ι. για τα ζητήματα Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και μια δράση που ενισχύει περαιτέρω τις ενέργειες του Δικτύου – Φόρουμ των Γραφείων ΜΟ.ΔΙ.Π. των ΑΕΙ, το οποίο οργάνωσε και συντόνισε το Γραφείο ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των Αντιπρυτάνεων/ισσών-Προέδρων των ΜΟ.ΔΙ.Π., Αντιπρυτάνεων/ισσών- Προέδρων των Ιδρυμάτων,  του προσωπικού των Γραφείων της ΜΟΔΙΠ και παρουσία των:

-Δρ. Χριστίνας Μπέστα, Γενική Διευθύντρια, Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

-Δρ. Αποστόλου Δημητρόπουλου Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης,  Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

-Καθηγητή Περικλή Α. Μήτκα, Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της Δι-ημερίδας καθώς και όλους τους ομιλητές και προσκεκλημένους  εδώ

Στο πλαίσιο της δι-ημερίδας, συμμετείχε η Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με την παρουσίαση της με τίτλο «Διαδικασίες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης ΠΠΣ 2021»

Η Καθηγήτρια Ευσταθία Παπαγεωργίου, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας και Πρόεδρου ΜΟ.ΔΙ.Π κατά την παρουσίαση της στην τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο της επικείμενης πιστοποίησης των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (26 ξεχωριστά τμήματα του ιδρύματος) αρχικά έκανε μια σύντομη περιγραφή και ανάλυση  της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης των Ακαδημαϊκών Μονάδων παραθέτοντας τα 3 στάδια υλοποίησης -την αξιολόγηση διδακτικού έργου -την αξιολόγηση ερευνητικού έργου-τις ετήσιες εσωτερικές αναφορές των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος- με βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των αντίστοιχων δράσεων.

Επεσήμανε πως σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι η Ακαδημαϊκή Μονάδα να διαμορφώσει κριτική άποψη για την ποιότητά του επιτελούμενου έργου της με βάση αντικειμενικά κριτήρια και δείκτες κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής και πάντα με τους παρακάτω πέντε (5) στόχους:

  1. Την τεκμηριωμένη ανάδειξη των επιτευγμάτων της Ακαδημαϊκής Μονάδας
  2. Την επισήμανση σημείων που χρήζουν βελτίωσης
  3. Τον προσδιορισμό ενεργειών βελτίωσης
  4. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός της Μονάδας (όπου και εφόσον είναι εφικτό)
  5. Την λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύματος (όπου και εφόσον είναι εφικτό)

 

Στην διάρκεια της παρουσίασης της δεν παρέλειψε βέβαια να αναφερθεί στην Πιστοποίηση που ήδη έχει λάβει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) για την εφαρμογή Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΕΣΔΠ) στις ερευνητικές και ακαδημαϊκές δραστηριότητές του καθώς και στην άσκηση του διοικητικού του έργου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Φάκελο Πιστοποίησης Ποιότητας ΠΠΣ και στα περιεχόμενά του συσχετίζοντας τις 12 απαιτήσεις του φακέλου με την «Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ»

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με στρογγυλό τραπέζι με τη συμμετοχή Πρυτάνεων/ισσών, Αντιπρυτάνεων/ισσών-Προέδρων των ΜΟΔ.Ι.Π. & Μελών των Επιτροπών ΜΟ.ΔΙ.Π.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαγνητοσκοπημένες τις παρουσιάσεις της ημερίδας της δεύτερης ημέρας εδώ