Καταγραφή Ερευνητικού Έργου για το 2019

M3.117: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές

 


Γράφημα 1α: Μ3.117 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 1β: Μ3.117 ανά Σχολή

 


Γράφημα 1γ: Μ3.117 ανά Τμήμα

M3.120: Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές

 


Γράφημα 2α: Μ3.120 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 2β: Μ3.120 ανά Σχολή

 


Γράφημα 2γ: Μ3.120 ανά Τμήμα

M3.122: Μονογραφίες

 


Γράφημα 3α: Μ3.122 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 3β: Μ3.122 ανά Σχολή

 


Γράφημα 3γ: Μ3.122 ανά Τμήμα

M3.123: Βιβλία

 


Γράφημα 4α: Μ3.123 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 4β: Μ3.123 ανά Σχολή

 


Γράφημα 4γ: Μ3.123 ανά Τμήμα

M3.124: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους

 


Γράφημα 5α: Μ3.124 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 5β: Μ3.124 ανά Σχολή

 


Γράφημα 5γ: Μ3.124 ανά Τμήμα

M3.125: Συνέδρια υπό την αιγίδα της ακαδημαϊκής μονάδας

 


Γράφημα 6α: Μ3.125 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 6β: Μ3.125 ανά Σχολή

 


Γράφημα 6γ: Μ3.125 ανά Τμήμα

M3.149: Ετεροαναφορές

 


Γράφημα 7α: Μ3.149 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 7β: Μ3.149 ανά Σχολή

 


Γράφημα 7γ: Μ3.149 ανά Τμήμα

M3.126: Αναφορές (citations)

 


Γράφημα 8α: Μ3.126 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 8β: Μ3.126 ανά Σχολή

 


Γράφημα 8γ: Μ3.126 ανά Τμήμα

M3.127: Διεθνή βραβεία και διακρίσεις

 


Γράφημα 9α: Μ3.127 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 9β: Μ3.127 ανά Σχολή

 


Γράφημα 9γ: Μ3.127 ανά Τμήμα

M3.129 Διεθνή βραβεία και διακρίσεις

 


Γράφημα 10α: Μ3.129 ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 10β: Μ3.129 ανά Σχολή

 


Γράφημα 10γ: Μ3.129 ανά Τμήμα

Καταγραφές

 


Γράφημα 11α: Καταγραφές ανά Κατηγορία

 


Γράφημα 11β: Καταγραφές ανά Σχολή

 


Γράφημα 11γ: Καταγραφές ανά Τμήμα