Υποβολή Πρότασης Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α. στην ΕΘ.Α.Α.Ε.

Υποβολή Πρότασης Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α. στην ΕΘ.Α.Α.Ε.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα πως στις 11/05/2020 υποβλήθηκε η Πρόταση Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).