Υποβολή επικαιροποιημένης Πρότασης Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α.

Υποβολή επικαιροποιημένης Πρότασης Ε.Σ.Δ.Π. του Πα.Δ.Α.

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την Ακαδημαϊκή Κοινότητα πως στις 22/09/2020 υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) επικαιροποιημένη έκδοση της Πρότασης Πιστοποίησης του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αναμένουμε πλέον τον προγραμματισμό της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την επιθεώρηση από εξωτερικούς αξιολογητές στο πλαίσιο της διαδικασίας Πιστοποίησης.