Ενημερωτική συνάντηση με Προέδρους και ΟΜΕΑ Τμημάτων

Ενημερωτική συνάντηση με Προέδρους και ΟΜΕΑ Τμημάτων

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 16 Ιουλίου 2020 η διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με τους Προέδρους και τα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Τμημάτων. Στη συνάντηση αναλύθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης και πιστοποίησης Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.