Ενημερωτική Συνάντηση για θέματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Π.Π.Σ.

Ενημερωτική Συνάντηση για θέματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Π.Π.Σ.

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε ενημερωτική Συνάντηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. με τις ΟΜ.Ε.Α., τους Κοσμήτορες των Σχολών και τους Προέδρους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων για θέματα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης των Π.Π.Σ.

Δείτε την Παρουσίαση (σε μορφή pdf) με τίτλο “Διαδικασίες Αξιολόγησης & Πιστοποίησης ΠΠΣ 2021