Διασφάλιση ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π.

Διασφάλιση ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π.

Παρουσίαση της Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγήτριας Παπαγεωργίου Ευσταθία, με θέμα: «Διασφάλιση ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Η λειτουργία και ο ρόλος των ΜΟ.ΔΙ.Π» που οργανώθηκε από την ΜΟ.Δ.Ι.Π. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Παρουσίαση (pdf)

.