98η Σύνοδος Πρυτάνεων

98η Σύνοδος Πρυτάνεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η 98η Σύνοδος Πρυτάνεων

στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του ΕΜΠ, 15-18/12/2021

Στις εργασίες της 98ης Συνόδου Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, συμμετείχε η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγήτρια Παπαγεωργίου Ευσταθία.

H 98η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη, με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από 15-18 Δεκεμβρίου 2021, με προεδρεύοντα τον Πρύτανη του ΕΜΠ Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή και συμμετέχοντες στο Προεδρείο τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τριαντάφυλλο Αλμπάνη και τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο.

To αναλυτικό πρόγραμμα της Συνόδου είναι εδώ. Η  πρώτη ημέρα των εργασιών ξεκίνησε με την 78η Συνάντηση Προϊσταμένων Μ.Ο.Δ.Υ. των Ε.Λ.Κ.Ε., με τη συμμετοχή των Προέδρων των Ε.Λ.Κ.Ε. και με προσκεκλημένους εκπροσώπους φορέων. 

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ προσεκλήθη και συμμετείχε στην πρωινή συνεδρίαση της Συνόδου το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου. Παρέστησαν η Υπουργός κ. Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός κ. Άγγελος Συρίγος και ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος Δημητρόπουλος

Από τις Συνόδους των Αντιπρυτάνεων προέκυψαν αντίστοιχες εισηγήσεις:

-Εισηγήσεις Αντιπρυτάνεων  Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης,

-Εισηγήσεις  Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

-Εισηγήσεις Αντιπρυτάνεων Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των Πανεπιστημίων το 1987, οπότε και άρχισε να λειτουργεί ως ένα forum ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Σκοπός της Συνόδου είναι  o συντονισμός της δραστηριότητας των Πανεπιστημίων  και η συλλογική εκπροσώπησή τους για την επίτευξη, μεταξύ άλλων, των εξής στόχων:

  • Η διαμόρφωση θέσεων επί των διαφόρων θεμάτων της εκπαίδευσης και της έρευνας και ιδιαίτερα της πανεπιστημιακής
  • την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την αποτελεσματική σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περίγυρό τους.
  • την παροχή συνδρομής στην Πολιτεία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής
  • την με κάθε πρόσφορο μέσο προώθηση των θέσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας στην ημεδαπή και την αλλοδαπή
  • την ανάπτυξη συνεργασίας με ανάλογες ενώσεις της αλλοδαπής
  • την προαγωγή των επιδιώξεων και την κατοχύρωση των συμφερόντων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.